ΑΡΟΤΡΟΒΙΔΕΣ – DIN603

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ M6 M8 M10 M12                                  DIN603
ΒΗΜΑ 1 1.25 1.5 1.75
b L ≤ 125 18 22 26 30
125 < L ≤ 200 24 28 32 36
L > 200 41 45 49
dk 16.55 20.65 24.65 30.65
f 4.6 5.6 6.6 8.75
k 3.88 4.88 5.38 6.95
v 6.48 8.58 1.58 12.7
L 16-80 20-100 20-100 30-100