ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑ)

odntotos-kanonas-kremariera

Mod
hp
he x S
L(mm)
500 Kg
1000 Kg
2000 Kg
1
14
15×15
0,824
1,648
3,050
1,5
15,5
17×17
1,035
2,070
3,830
2
18
20×20
1,410
2,820
5,115
2,5
22,5
25×25
1,990
3,970
7,350
3
27
30×30
3,100
6,200
11,470
4
21
25×25
1,825
3,650
7,300
4
26
30×30
3,050
6,100
11,700
4
36
40×40
5,500
11,000
20,350
5
45
50×50
7,950
15,900
29,415
6
54
60×60
12,650
24,300
50,200

Όλες οι διαστάσεις σε mm.